Новини

Новини

Уважаеми колеги,

Завърши ежегодния конгрес на Европейска асоциация на неврохирургичните дружества (EANS), проведен в Брюксел от 21 до 25 октомври 2018.

Събитието бе много добре организирано със съвместни сесии с WFNS, FLANC и AANS. Основните обсъждани теми бяха значението на стереотаксичната радиохирургия и молекулярното типизиране при метастатични мозъчни тумори, степента на резекция при нискостепенни и високостепенни глиоми, значението на образно-диагностичните методи за оценка на степента на резекция при глиални тумори, значението на интраоперативното мониториране, новости при лечението на тежка черепно-мозъчна травма и много други.

Един от важните акценти на конгреса бе специализацията по неврохирургия и разликите между отделните държави, както и между отделните центрове в самите държави. В тази връзка един от основните фокуси на EANS e образованието и организирането на ежегодни курсове, които от тази година са три годишно с продължителност по 4 дни и обхващат основни теми в неврохирургията: съдова неврохирургия, невроонкология, функционална хирургия, гръбначна хирургия и периферни нерви. Освен теоретични курсове се организират също и практически дисекционни курсове, както и такива за микроваскуларни анастомози. Дисекционните курсове са както за краниална, така и за спинална хирургия, които от тази година са разделени в 2 части.

 

Една от новостите на този конгрес бе представяне на най-добрите статии за годината в официалния журнал на EANS – Acta Neurochirurgica. В списанието има сериозна селекция на статиите, както отбелязва неговият главен редактор prof. Mathiesen и нарастващ импакт фактор-1.929.

България бе представена достойно:

Тази година наградата на името на проф. R. Braakman, за най-добро представяне на Европейския изпит по неврохирургия, част II, бе връчена на д-р Тома Спириев. Като се има предвид тежестта на изпита и значителната конкуренция, това е забележителен успех, който представлява отлична референция както за д-р Спириев, така и за нивото на неврохирургичната подготовка в България.

 

С участието на български колективи бяха представени следните постери:

1) Minimally invasive lateral orbital approach for clipping of intracranial aneurysm in the acute stage after subarachnoid bleeding

L. Laleva, T. Spiriev, M. Milev, V. Stefanov, N. Mladenov, M. de Notaris, C. Tzekov,
V. Nakov

Болница Адджибадем Ситиклиник, Токуда Болница София.

 

2) Facial nerve proximity-tailored resection of primary extraaxial cerebellopontine angle tumors is associated with better late-term facial nerve function

M. Milev, T. Spiriev, L. Laleva, V. Stefanov, N. Mladenov, C. Tzekov, V. Nakov

Болница Адджибадем Ситиклиник, Токуда Болница София.

3) Multiple intracranial meningiomas not associated with Neurofibromatosis type 2. Case report

M. Petrov, G. Poptodorov, N. Velinov, D. Stoyanova, M. Kamenova, D. Kachakova, G. Stancheva, N. Gabrovsky

Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина “Пирогов”.

4) Three-dimensional printing in neurosurgery

N. Gabrovsky, N. Velinov, M. Laleva, M. Petrov, P. Ilkov, Y. Sofronov, G. Todorov

Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина “Пирогов” и Технически Университет – София.

5) Increase in vertebral body height after vertebroplasty

K. Uzunov, P. Ilkov, T. Iliev, K. Binev

Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина “Пирогов” и Технически Университет – София.

Представяне на клиничен случай в дискусионна група направи д-р Емануил Найденов от Университетска болница “Св. Иван Рилски” – София: Right temporal lobe glioblastoma multiforme in association with petroclival meningioma: the choice is (not) yours. E. Naydenov (Bulgaria)

След оспорвана конкуренция между кандидатурите на Ротердам, Хамбург, Краков и Ерусалим, за победител, който ще проведе годишния конгрес на EANS през 2021 година беше избран Хамбург.

Следващ конгрес на EANS ще бъде проведен в Дъблин, Ирландия, 24-28 Септември, 2019.

С пожелание за успешна седмица,

Проф. Николай Габровски