Актуални обяви

Актуални обяви

ПОКАНА

Провеждане на редовното заседание на Софийския клон на дружеството по неврохирургия

Дата: 05.02.2018 от 17:00 ч
Място: УМБАЛ „Св. Иван Рилски“

Теми за Дружеството:

1. „Ендоскопска хирургия на интраселарни вторични лезии.“ – Д-р Асен Хаджиянев

2. „Вария.“ – Д-р Деян Попов