Програма на сбирките

Програма на сбирките

Редовно заседание на Софийския клон на дружеството по неврохирургия

Дата: 06.06.2011 г. 17:00 ч.

Място: Аулата на УБ „Св. Иван Рилски“, бул. „Акад. Иван Гешов“ No 15

Теми: (представят се от колектив на Клиниката по неврохирургия на УБ „Св. Иван Рилски“)

Функционална неврохирургия:

  • д-р К. Минкин дм
  • доц. А. Бусарски, дм