Обучения и курсове

ПРЕПОРЪКИ ЗА НЕВРОХИРУРГИЧНО ОБУЧЕНИЕ

* ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ – 5 години /60 месеца/

* МЯСТО – ОДОБРЕНА БАЗА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ / НАЛИЧИЕ НА НЕВРОХИРУРГИЯ С МИНИМУМ 400 НЕВРОХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ , НЕВРОЛОГИЯ, ТРАВМАТОЛОГИЯ, СПЕШНА МЕДИЦИНА, КТ, МР, АНГИОГРАФИЯ, МИЕЛОГРАФИЯ, КАКТО И НА СТАНДАРТНА НЕВРОХИРУРГИЧНА ОПЕРАЦИОННА – МИКРОСКОП, МИКРОИНСТРУМЕНТАРИУМ, СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕСТРИНСКИ ЕКИП/.

* СТРУКТУРА :
o неврология – 3 месеца
o невропатология – 3 месеца
o невроанатомия, неврофизиология, неврофармакология, невробиохимия – 3 месеца
o обща хирургия и ортопедия – 6 месеца
o клинична неврохирургия – минимум 36 месеца
o друго / невроофталмология, невроотология, невропсихология, и т.н./

* МИНИМУМ ОПЕРАТИВНА НАТОВАРЕНОСТ

* ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА ПОДГОТОВКАТА / колоквиуми, практически изпити и т.н./.

* БАЗИТЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОДОБРЕНИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА НЕВРОХИРУРГИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ.

* ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО НЕВРОХИРУГИЯ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОДОБРЕНИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА НЕВРОХИРУРГИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ.

* НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ И ПЕРИОДИЧНА АТЕСТАЦИЯ И РЕСЕРТИФИКАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО НЕВРОХИРУРГИЯ.
СТАНДАРТИ ЗА НЕВРОХИРУРГИЧНО ЗАВЕДЕНИЕ

* СТАЦИОНАРНО ЗАВЕДЕНИЕ В РАМКИТЕ НА ОБЩОПРОФИЛНА БОЛНИЦА.

* НАЛИЧИЕ НА ДРУГИ КОНСУЛТАТИВНИ СПЕЦИАЛНОСТИ: ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, ХИРУРГИЯ, ОРТОПЕДИЯ, ТРАВМАТОЛОГИЯ, ПЕДИАТРИЯ, ПАТОЛОГИЯ, РЕНТ-ГЕНОЛОГИЯ, ОФТАЛМОЛОГИЯ, ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ, УРОЛОГИЯ, АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, РЕАНИМАЦИЯ, НЕВРОЛОГИЯ.