История

Кратък исторически преглед на Българската неврохирургия и Българското дружество по неврохирургия

1937 – Извършена първата неврохирургична операция от д-р Н. Василев (ученик на Clovis

Vincent в Париж) и д-р Ф. Филипов (обучение с W. Toennis в Германия).

1942 – Открива се първото Неврохирургично отделение към Невропсихиатричната клиника на Александровска болница – Софийски медицински университет. По време на Втората световна война отделението се превръща във военно болнично отделение, извършващо хирургично лечение на наранявания на главата, гръбнака и периферните нерви.

1946 – отделението по неврохирургия се трансформира в Самостоятелен център по неврохирургия.

1952 – Основава се първата в нашата страна Катедра по неврохирургия на територията на Университетска болница – “Александровска” – София, с ръководител проф. Ф. Филипов. В следващите десетилетия тя става люлка на създаването и развитието на Българската неврохирургия. Създават се и други клиники по неврохирургия към Медицинските институти в Пловдив (1952), Варна (1961), Плевен (1975) и Стара Загора (1993). Неврохирургични клиники се основават и към Военно медицинска академия (1954) и Института по спешна медицинска помощ – Пирогов (1973) в София.

1958 – Основава се секция по неврохирургия като част от Дружеството по Неврология, психиатрия и неврохирургия.

1975 – Учредява се Българското дружество по неврохирургия като самостоятелно дружество с първи президент проф. П. Петров. В същата година Българското дружество по неврохирургия (BSN) се присъединява към Европейската асоциация на неврохирургичните дружества – EANS.

1961-1991 – Списание “Неврология, психиатрия и Неврохирургия” (София).

1992 – Списание “Българска Неврохирургия”

2001 – Българското дружество по неврохирургия (BSN) се присъединява към Международната

федерация на неврохирургичните дружества (WFNS).

Президенти на Българско дружеството по неврохирургия:

1975 – 1980 – Проф. д-р П. Петров

1981 – 1986 – Проф. д-р Л. Карагьозов

1987 – 1991 – Проф. д-р М. Ванев

1992 – 1999 – Проф. д-р А. Къркеселян

2000 – 2010 – Проф. д-р В. Бусарски

2010 – Проф. д-р М. Маринов