.. -
 
     
 
Клиника по Неврохирургия към УМБАЛ "Св. Иван Рилски"

Клиника по Неврохирургия

УМБАЛ “Св. Иван Рилски”

1431 София, бул. “Акад. Ив. Гешов” 15

T ел. ( 02 ) 8510814, Факс : ( 02 ) 8519309

WEB: повече>>

Началник:

Проф. д-р мед. д-р В. Бусарски, дм, дмн

Тел./Фaкс: + 359 2 852 62 67
Mobile: 0888 324 614
Email: venbuss@hotmail.com

Началник отделения:

Проф. д-р мед. д-р К. Романски, дмн

Тел.: + 359 2 852 70 13
Mobile: 0888 716 040
Email: k_romansky@yahoo.com

Проф. д-р мед. д-р М. Маринов, дмн

Тел.: + 359 2 852 70 39
Mobile: 0888 634 577
Email: marinbmarinov@yahoo.com

Доц. д-р Хр. Цеков, дм

Тел.: + 359 2 852 56 27
Mobile: 0888 924 203
Email: tzekovchr@abv.bg

Д-р Хр. Рангелов

Тел.: + 359 2 852 70 29
Mobile: 0898 597 068
Email: ch_ranguel@hotmail.com

Д-р Ст. Джендов

Тел.: + 359 2 852 71 24
Mobile: 0888 396 934
Email: stefandzhendov@yahoo.com

Приемно-консултативни кабинети (на І етаж след фоайето на болницата) вкл. приемни кабинети на хабилитираните неврохирурзи от клиниката: Тел. 852 49 32

Клиниката по неврохирургия разполага с 65 легла и включва:

  • 4 стационарни отделения на 6-ти етаж с профилиране на функционален принцип: детска неврохирургия, невротравми, невроонкология, съдова и функционална неврохирургия, спинална неврохирургия.
  • Операционно отделение с 5 операционни зали - 7 етаж ;
  • Невроинтензивно-реанимационно отделение - 7 етаж.
  • Зала за конференции, лекции и семинари със студенти и лекари.

На разположение на пациентите са модерно оборудвани болнични стаи с 1 , 2 и 3 легла и самостоятелна баня с тоалетна, кабелна телевизия и телефон; обособени са и VIP -болнични стаи.

Работното време на приемното отделение е от 08:00 до 16:00 ч.

В Клиниката се осигурява непрекъснато 24-часово неврохирургично и невроанестезиологично-интензивно дежурство от лекари и медицински сестри.

Щатният лекарски състав включва 13 асистенти и 12 ординатори, от които 14 неврохирурзи и 11 невроанестезиолози-неврореаниматори:

Неврохирурзи: д-р В.Каракостов, д-р К. Георгиев, д-р Р. Аврамов, д-р Ж. Сурчев, д-р Н. Стоянчев, д-р Р. Попов, дм, д-р Г. Кунин, д-р Хр. Христов, д-р Е. Динев, д-р В. Герганов, д-р А. Хаджиянев, д-р Н. Мирчев, д-р А. Бусарски.

Невроанестезиолози-реаниматори: д-р Д. Андонова, д-р М. Викторова, д-р М. Пенева, д-р М. Тодоров, д-р A . Петков, д-р Л. Нучев, д-р Р. Исакова, д-р Н. Димитрова, д-р Е. Стоилова.

В Клиниката се обучават много специализанти и докторанти, вкл. от чужбина.

Неврохирургична оперативна дейност :

  • Застъпени са практически всички раздели на съвременната неврохирургия: хирургия на вродените заболявания на нервната система, детска неврохирургия – хидроцефалия, спина бифида, краниостенози и др. малформации; невроонкология – тумори на главния и гръбначен мозък и стълб; мозъчносъдови заболявания- аневризми, съдови малформации, хематоми, инсулти, каротидни стенози; дегенеративни и травматични заболявания на гръбначния стълб и гръбначния мозък – дискови хернии, спинална стеноза, спондилолистези и други деформации; функционална неврохирургия - епилепсия, болеви синдроми, дискинезии, дистонии и Паркинсонова болест; абсцеси, паразитози, присаждане на стволови клетки за лечение на следтравмени, вродени и дегенеративни увреждания на централната нервна система, хирургия на периферната нервна система.
  • Извършват се разнообразни неврохирургични интервенции с голяма и много голяма сложност. В Клиниката са въведени за първи път в страната почти всички съвременни интервенции в неврохирургията – микроневрохирургия, мозъчни клапи, КТ-базирани стереотаксични интервенции, невроендоскопия, невронавигация, перкутанни дискектомии, предни и странични достъпи към гръбначния стълб, спинални стабилизации и дискови импланти, интерстициална брахитерапия при мозъчни тумори, различни операции при епилепсия, стимулация на вагусовия нерв, болеви синдроми и трансплантация на ембрионални клетки при Паркинсонизъм, трансплантация на стволови клетки.
  • Има възможности за съвременна висококачествена образна диагностика (КТ, МР, ангиография, сцинтиграфия), невроофталмология, неврофизиологична диагностика: ЕЕГ, ЕП, ЕМГ, ултразвук и др.

Технологичното оборудване на 5-те операционни зали на клиниката e на високо съвременно ниво, като някои от използуваните интраоперативни методи и апаратура са уникални за страната ни : модерни компютъризирани операционни микроскопи и инструментариум за микроневрохирургия, невронавигация, невроендоскопия, неврохирургичен лазер, ултразвуков аспиратор, КТ-базирана стереотаксия, високоскоростен микродрил, последно поколение апаратура за интраоперативна флуороскопия с видеозапис, ангиография и рентгенов контрол, радиофреквентна апаратура за лечение на функционални заболявания на нервната система, електрофизиологична апаратура (за евокирани потенциали, ЕЕГ), микроневрохирургия, съвременна инструментация и стабилизиране на гръбначния стълб при травматични, туморни и дегенеративни спондилодискогенни заболявания.

Клиниката по Неврохирургия е разположена в централната столична част, до Националния център по опазване на общественото здраве (Центъра по Хигиена), в Университетската Болница “Св. Иван Рилски”.

Около сградата има платен паркинг за автомобили и спирки на градския транспорт (тролейбусни линии №№ 2, 8, 9, трамвай №7, автобуси №№ 74, 76, 204, 604).

  Начало^^  

 
 
  2011 Снимки и текстови материали от този сайт могат да се ползват след писмено съгласие от Българското Дружество по Неврохирургия