Българско дружество по Неврохирургия

Цели и задачи

БДН е единственото неврохирургично дружество в страната. То представлява българската неврохирургична общност и отговаря за контактите с органите на Европейската Асоциация на Неврохирургичните Дружества и Световната Федерация на Неврохирургичните Дружества. БДН се стреми да развива научно-изследователската дейност и неврохирургичната теория и практика.

Неврохирургични центрове в България

Обучения и курсове

Информация относно основните препоръки за неврохирургично обучение като обща продължителност, място, структура и др.

Списание „Българска неврохирургия“